Aanvragen

Kardinaal Jozef CARDIJN

Onderzoek naar het leven en de deugden

Aan Zijne Excellentie Mgr. A-J. LEONARD

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Wollemarkt 15

   2800  MECHELEN

   Dworp, 16 december 2013.

Excellentie,

Als postulator en als vice-postulator voor de Zaligverklaring van Kard. J. Cardijn mogen wij U beleefd vragen een rechtbank te installeren die het leven en de deugden kritisch wil toetsen aan de normen die de Congregatie voor Heilig- en Zaligverklaringen in dat verband stelt.

In bijlage sturen wij U een korte beschrijving van zijn leven. Daaruit blijkt dat hij heel missionair bedrijvig was en onrustig tot zijn hart rust vond bij God.

Reeds in zijn tijd was hij een voorbeeld voor jonge mensen die hij wist te begeesteren zodat zij hun leven wilden inzetten voor hun evenmens. Hij stichtte de wereld K.A.J.

Vanuit Azië en Australië bereiken ons getuigenissen die het proces van harte willen ondersteunen.

Als datum werd gedacht aan 16 januari 2014 om 11u in het Aartsbisdom (Wollemarkt 15 – 2800 Mechelen). Dit werd ons door uw secretariaat bevestigd.

Met hartelijke dank en vriendelijke groeten,

Namens de postulator en de vice-postulator,

Guy TORDEUR

Postulator