Prayer for canonisation

Prayer for Canonisation of Joseph Cardinal Cardijn,

Founder of the International Young Christian Workers

Heavenly Father, you are the source of every good thing that comes unto us. We are thankful to you for the gift of Joseph Cardinal Cardijn to the world at large. 

Cardinal Cardijn was a champion of workers who are co-labourers with you in re-creating a new world where love, equality and justice will reign in the spirit. He toiled all his life for the empowerment of the workers so that they may move from being powerless to be powerful with your divine help. 

We, the present and former members of the Cardijn movements and those who have accepted or having known Cardijn’s spirituality, vision and SEE-JUDGE-ACT methodology seek your divine intervention to declare the apostle of the workers a saint of the Holy Mother the Church. This we ask you through Christ our Lord, Amen.

(Cardijn Community International is a lay apostolate network of people working towards sustainable development which aims to promote Cardijn’s spirituality, vision and methodology. At the ‘Vatican2+50: A Cardijn Perspective Conference’ in Manila in October 2012 it was resolved to work towards canonisation of Cardijn. This reflects the desire of hundreds of thousands of Cardijn alumni around the world. This prayer invokes the intervention of God our Father in this genuine claim. You are requested to recite this prayer with great reverence.)

www.cardijn.infowww.josephcardijn.com


U bent de bron van al het goede dat tot ons komt.

Wij danken u voor het geschenk dat Jozef Kardinaal Cardijn was voor de wereld.

Kardinaal Cardijn was een verdediger van de arbeiders die uw medewerkers zijn in het herscheppen van een nieuwe wereld waarin liefde, gelijkheid en gerechtigheid de geesten zullen leiden.. Hij werkte heel zijn leven voor de vorming van de arbeiders, zodat dezen met Uw goddelijke hulp mochten groeien van machteloosheid tot mensen met aanzien.

Wij, de huidige en voormalige leden van de Cardijnbewegingen en degenen die Cardijns spiritualiteit, visie en zijn methode zien-oordelen-handelen hebben aangenomen of hebben gekend, zoeken nu uw goddelijke tussenkomst om de apostel van de arbeiders tot een heilige van onze Heilige Moeder de Kerk uit te roepen.

Dit vragen wij door Christus onze Heer,

Amen

(Draft translation  from English by Fr Felix Van Meerbergen)